Regulamin
×
Co nowego

Zaloguj się

Zamknij

Ta darmowa wersja próbna pozwoli Ci przekonać się, jak efektywny jest kurs Lingua Sunrise! Będziesz skutecznie porozumiewać się po norwesku już od pierwszej lekcji!

Opanujesz poprawny norweski akcent!

Bez problemu zrozumiesz każdego native speakera!

Skrócisz czas nauki nawet o 50%!

i bedziesz się przy tym świetnie bawić!

Powodzenia!

SKORZYSTAJ Z KURSU LINGUA SUNRISE ZA DARMO!

Regulamin


Polityka prywatności Lingua Sunrise

Korzystanie z tej witryny jest regulowane przez Warunki Użytkowania. W związku z powyższym, niniejsza Polityka prywatności musi być traktowana łącznie z naszymi Warunkami Użytkowania.

LINGUA SUNRISE jest firmą handlową związaną z SUNRISE LANGUAGES LTD. Wiemy, że prywatność jest dla ciebie ważna, tak więc jesteśmy w pełni zobowiązani do jej zapewnienia.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje przechowywanie danych osobowych, które otrzymujemy, gdy łączysz się z naszą stroną, www.linguasunrise.com („Strona”). Polityka ta nie odnosi się do procesów, których nie kontrolujemy lub do osób, których nie zatrudniamy lub którymi nie zarządzamy.

Jakie informacje otrzymujemy?

Otrzymujemy od Ciebie informacje podczas rejestracji na naszej Stronie, złożenia zamówienia, lub zapisywania się do naszego newslettera. Przy zamawianiu, subskrypcji lub rejestracji na naszej Stronie, w stosownych przypadkach, możesz zostać poproszony o podanie nazwiska i / lub adresu e-mail.

Możemy automatycznie odbierać i zapisywać różne informacje, kiedykolwiek korzystasz z naszej Strony lub usługi. Wykorzystujemy adresy IP do analizy trendów, administrowania Stroną, śledzenia ruchów użytkownika i do gromadzenia danych demograficznych do ogólnego użytku. Adresy IP nie są związane z danymi osobowymi.

Strona może zawierać funkcje, takie jak np. fora, blogi, czaty, itp., które pozwalają wysyłać, zamieszczać, przekazywać, wyświetlać, wykonywać lub rozpowszechniać treści, informacje lub inne dane, w tym dane osobowe. Wszelkie informacje, które zdecydujesz się ujawnić za pomocą takich funkcji stają się informacjami publicznymi, nad którymi nie jesteśmy w stanie sprawować kontroli. Powinieneś zachować ostrożność decydując się na ujawnienie danych osobowych za pomocą wymienionych środków, równocześnie zgadzasz się wziąć na siebie odpowiedzialność za tego typu kroki.

Do czego możemy wykorzystać twoje dane?

Każda z informacji, którą od Ciebie uzyskamy może być użyta w następujący sposób:

W celu uwierzytelnienia i personalizacji (informacje o tobie pozwalają nam lepiej dostosować się do twoich indywidualnych potrzeb)

Aby poprawić naszą Stronę (stale dążymy do poprawy oferty naszej Strony w oparciu o informacje i komentarze, jakie otrzymujemy)

W celu poprawy obsługi klienta (Twój informacje pomagają nam bardziej efektywnie reagować na zgłoszenia serwisowe klientów i potrzeby wsparcia)

Przetwarzanie transakcji (twoje informacje, publiczne lub prywatne, nie będą sprzedawane, wymieniane, przekazywane lub wręczane żadnej innej firmie, z jakiegokolwiek powodu, bez twojej zgody, odrębnej niż dla wyraźnego celu dostarczenia zakupionych produktów lub usług.)

Aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją Strony

Aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail (adres e-mail podany do realizacji zamówień, może być wykorzystywany w celu wysyłania informacji i aktualizacji związanych z zamówieniem, a dodatkowo do otrzymania sporadycznie informacji firmowych, aktualizacji, informacji związanych z produktem lub usługą itp.)

Aby reklamować niektóre produkty, umożliwiając dostawcom trzecim, takim jak Google, na pokazywanie w Internecie powiązanych reklam. (Można zrezygnować z używania plików cookies Google, odwiedzając Google Ads Ustawienia. Alternatywnie można zrezygnować z używania cookies kolejnego dostawcy usług internetowych przez odwiedzenie strony rezygnacji Network Advertising Initiative.)

Uwaga: Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania kolejnych wiadomości, załączamy szczegółowe instrukcje wypisane na dole każdego maila.

Jak chronimy twoje dane?

Realizujemy różne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, kiedy składasz zamówienie lub wprowadzasz dane, składasz zamówienie lub uzyskujesz dostęp do danych osobowych.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone wrażliwe/poufne informacje są przekazywane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane do bazy danych naszego dostawcy płatności. Informacja ta jest dostępna tylko dla osób autoryzowanych, ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów. Takie osoby są zobowiązane do przechowywania informacji w tajemnicy.

Czy używamy plików cookies?

Tak. Cookies to małe pliki, które Strona, lub jej dostawca, przesyła do dysku twardego naszego urządzenia/komputera za pomocą przeglądarki internetowej (jeśli wyrazisz zgodę). Cookies umożliwiają systemowi Strony lub usługodawcy rozpoznanie twojej przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji.

Używamy cookies, aby pomóc zarejestrować i przetworzyć produkty w twoim koszyku, zrozumieć i zapisać twoje preferencje na poczet przyszłych wizyt, śledzić reklamy i sporządzać zbiorcze dane o ruchu na Stronie i jej interakcji, aby zbierać doświadczenie i w przyszłości móc oferować lepsze narzędzia.

Jeśli chcesz, twój komputer może ostrzegać cię za każdym razem o wysłaniu cookies, lub możesz wybrać opcję wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki. Podobnie jak to jest w przypadku większości Stron, jeśli wyłączysz pliki cookies, niektóre z naszych usług mogą nie działać poprawnie. Jednak nadal można składać zamówienia kontaktując się z obsługą klienta.

Czy ujawniamy jakiekolwiek dane osobom trzecim?

Nie sprzedajemy, nie handlujemy i żaden inny sposób nie przekazujemy twoich danych osobowych osobom trzecim. Nie obejmuje to zaufanych osób trzecich, którzy pomagają nam w prowadzeniu Strony, prowadzeniu naszej działalności, lub w twojej obsłudze, tak długo, jak strony te zgadzają się traktować te informacje jako poufne. Możemy także udostępnić informacje, kiedy uważamy to za wskazane i zgodne z prawem, w celu egzekwowania naszych zasad na Stronie lub aby chronić prawo, własność lub bezpieczeństwo nasze i innych. Jednak dane nieosobowe odwiedzających mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Linki osób trzecich

Od czasu do czasu, według naszego uznania, możemy włączyć lub oferować na naszej Stronie produkty lub usługi innych producentów. Strony tych osób trzecich posiadają oddzielne i niezależne polityki prywatności. Nie ponosimy zatem odpowiedzialności za treści i działania tych Stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej Strony i będziemy wdzięczni za wszelkie opinie na temat owych Stron.

Zgodność z Aktem o Ochronie Prywatności Online względem Dzieci (COPPA)

Przestrzegamy wymogów COPPA (Children Act Online Privacy Protection) i nie przyjmujemy żadnych informacji od osób poniżej 18. roku życia. Nasza Strona, produkty i usługi są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej 18 lat lub starszych.

Tylko Polityka Prywatności Online

Owa polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji zbieranych za pośrednictwem naszej Strony, nie dotyczy informacji zebranych w trybie offline.

Twoja Zgoda

Korzystając z naszej Strony, zgadzasz się na naszą polityką prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności, zamieścimy te zmiany za pomocą łączy Polityki prywatności na Stronie, aby nasi użytkownicy byli świadomi tego, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, je ujawniamy.

Korzystając z serwisu, oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś i zrozumiałeś oraz zgadzasz się z warunkami tej polityki prywatności. Jeśli nie rozumiesz lub nie zgadzasz się z polityką prywatności, powinieneś natychmiast opuścić stronę.

 

Warunki użytkowania

Ogólne

Dostęp i korzystanie ze strony www.linguasunrise.com zapewnia SUNRISE LANGUAGES LTD na następujących warunkach:

Warunki użytkowania serwisu

Korzystając z www.linguasunrise.com zgadzasz się na prawnie wiążące warunki, które wejdą w życie natychmiast po pierwszym użyciu www.linguasunrise.com. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki poniższego regulaminu, prosimy o niezaglądanie i niekorzystanie z www.linguasunrise.com.

Powiadamianie o zmianach

SUNRISE LANGUAGES LTD może zmienić te warunki w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian online. Prosimy o regularne przeglądanie regulaminu, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian dokonywanych przez SUNRISE LANGUAGES LTD. Dalsze korzystanie z www.linguasunrise.com po wprowadzeniu zmian oznacza, że zgadzasz się na prawnie wiążące warunki po aktualizacji i / lub zmianach.

Korzystanie z www.linguasunrise.com

 

Wykorzystanie treści

Użytkownik nie może kopiować, przetwarzać, publikować, ściągać, zamieszczać, nadawać, udostępnić do publicznej wiadomości, lub w inny sposób korzystać z treści www.linguasunrise.com w jakikolwiek inny sposób, niż dla własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Użytkownik zgadza się też nie adaptować, zmieniać lub tworzyć prac pochodnych z dowolnych treści www.linguasunrise.com za wyjątkiem dla własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Wszelkie inne użycie treści www.linguasunrise.com wymaga uprzedniej, pisemnej zgody SUNRISE LANGUAGES LTD.

Właściwe użytkowanie

Użytkownik zgadza się korzystać www.linguasunrise.com tylko dla celów zgodnych z prawem, w sposób, który nie narusza praw, nie ogranicza ani nie utrudnia niczyjego korzystania z www.linguasunrise.com.Zabronione zachowanie obejmuje nękanie lub niepokojenie lub powodując niedogodności względem jakiejkolwiek osoby, przekazywania obscenicznych lub obraźliwych treści lub zakłócanie normalnego toku dialogu w ramach www.linguasunrise.com

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

 

Treść

Zawartość www.linguasunrise.com, w tym informacje, nazwy, obrazy, zdjęcia, logo i ikony dotyczące lub związane z SUNRISE LANGUAGES LTD, jej produktami i usługami (lub produktami i usługami osób trzecich), są dostarczane „TAKIE, JAK SĄ” i na podstawie „DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych oświadczeń lub jakichkolwiek gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych przez prawo), w zakresie dozwolonym przez prawo, łącznie z gwarancjami dotyczącymi jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i dokładności.

Odpowiedzialność

W żadnym wypadku SUNRISE LANGUAGES LTD nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki utraty lub uszkodzenia (czy były przewidziane, przewidywalne, znane lub nie): (a) utraty danych, (b) straty przychodów lub spodziewanych zysków; (c ) utrata przedsiębiorstwa, (d) utraty możliwości biznesowych; (e) utraty wiarygodności lub szkody na reputacji; (f) straty poniesione przez osoby trzecie, lub wszelkie pośrednie, wynikające, specjalne lub wyjątkowe szkody powstałe z korzystania z www.linguasunrise.com niezależnie od formy działania.

Funkcjonalność

SUNRISE LANGUAGES LTD nie gwarantuje, że funkcje zawarte w treści www.linguasunrise.com będą działać nieprzerwanie lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że www.linguasunrise.com lub serwer, który ją udostępnia, ​​będą wolne od wirusów i błędów.

Własność intelektualna

 

Prawa autorskie i znaki towarowe

Nazwy, obrazy i logo identyfikujące LINGUA SUNRISE lub osoby trzecie oraz ich produkty i usługi są przedmiotem praw autorskich, wzorów i znaków towarowych LINGUA SUNRISE i / lub osób trzecich. Żadna z informacji zawartych w niniejszych warunkach nie będzie interpretowana w drodze implikacji, estoppelu lub innej, również żadna licencja lub prawo do korzystania ze znaku towarowego, patentu, prawa lub prawa autorskie LINGUA SUNRISE lub innej osoby trzeciej.

Żaden oddział Clickbank lub inne osoby nie mają prawa reklamować LINGUA SUNRISE poprzez płatne licytacje przez frazy wyszukiwania Trademarked lub innych firm.

Przesłane referencje i zgłoszenia

 

Warunki zgody

Przesyłając referencje i / lub zgłoszenie osoba zgłaszająca wyraża zgodę na wykorzystanie przez LINGUA SUNRISE (i spółki holdingowe, spółki zależne i stowarzyszone, określane wspólnie jako LINGUA SUNRISE wszystkich informacji (bez danych kontaktowych), które zostały podane w zgłoszeniu.

Wnioskodawca wyraża zgodę na publikację przez Lingua Sunrise swojego imienia i wieku, chyba że wyraźnie chce pozostać anonimowy.

Ponadto wnioskodawca odstępuje w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, od wszelkich roszczeń do rekompensaty lub odszkodowania na podstawie używania nazwy, wizerunku, postaci wnioskodawcy przez LINGUA SUNRISE. Wnioskodawca zrzeka się również wszelkich praw do kontroli lub zatwierdzania gotowej fotografii, strony internetowej lub innego formatu nośnika.

Wnioskodawca wyraża zgodę na fakt, że wszystkie dostarczone informacje oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z nimi oraz wszystkie pliki cyfrowe pozostają własnością SUNRISE LANGUAGES LTD.

Wnioskodawca gwarantuje, że ukończył co najmniej 18 lat i że ma prawo wypowiadać się w swoim własnym imieniu, na tyle, na ile obowiązuje ta zgoda. Potwierdza również, że przeczytał te warunki zgody oraz w pełni zrozumiał ich treść.

Udział w www.linguasunrise.com

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z forum www.linguasunrise.com zgodnie z zasadami forum.

Jurysdykcja

Jeśli którykolwiek z tych warunków jest uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny z powodu przepisów prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym warunki te mają być skuteczne, a następnie, w zakresie i w jurysdykcji, gdzie ten warunek jest nielegalny, nieważny lub niewykonalny, powinien zostać oddzielony i usunięty z tych warunków, natomiast pozostałe warunki nadal obowiązują, pozostają w pełnej mocy i są nadal wiążące i wykonalne.

Obowiązujące prawo

Warunki te są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii.

SUNRISE LANGUAGES LTD London – UK